Faktúry 2016

plyn

plyn

služby mobilnej siete

kúrenie expozícia Handlová

vodné a stočné

prenájom reklamných plôch

autopríslušenstvo

PHM

služby mobilnej siete

Hrady srdca Európy I.

komisionálny predaj

spotrebný materiál

služby technika BOZP, OP

poistenie motorové vozidlo

plyn

elektrina

naprogramovanie užívateľských kódov

komisionálny predaj

komisionálny predaj

spotrebný materiál

tlačiarenské práce

revízie plynových kotolní

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

web hosting

služby APV

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

služby pevnej siete

finančný spravodajca

komisionálny predaj

komisionálny predaj

Štiavnické noviny, r. 2016

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

 poistenie malých a stredných podnikateľov

komisionálny predaj

elektrina

komisionálny predaj

členský príspevok

stravné lístky

komisionálny predaj

Interaktívne múzeum

členský poplatok Slovenská železná cesta

služby mobilnej siete

komisionálny predaj

tonery

jazykový kurz

služby APV

kniha

plyn

spotrebný materiál

spotrebný materiál

spotrebný materiál

služby technika BOZP, OPP

spotrebný materiál

oprava veľkokapacitnej kopírky

služby práčovne

spotrebný materiál

vykurovanie expozície v Handlovej

PHM

vodné a stočné

Zborník SBM

plyn

podpora APV

elektrina

služby pevnej  siete

spotrebný materiál

spotrebný materiál

komisionálny predaj

elektrina

elektrina

spotrebný materiál

spotrebný materiál

spotrebný materiál

poistka – motorové vozidlá

spotrebný materiál

tonery

elektrina

správa počítačovej siete

spotrebný materiál

havarijné poistenie motorových vozidiel

účet za mobilné telefóny

spotrebný materiál

spotrebný materiál

služby práčovne

PHM

elektrina

zaplatenie preddavku – exekúcia

software pre vlhkomery

vodné a stočné

stravné lístky

vodné a stočné

Geo bádateľňa

služby mobilnej siete

spotrebný materiál

dobropis – teplo expozícia v Handlovej

spotrebný materiál

služby pevnej siete

vodné a stočné

informačný polep k výstave

kniha – Právo

teplo v expozícii Handlová

služby technika BOZP, OPP

PHM

poistné

plyn

káva

spotrebný materiál

spotrebný materiál

smrekové rezivo

nábytok

obrusy

ochranné pracovné pomôcky

fakľa

plyn

súdny poplatok

pozáručná oprava zabezpečovacieho systému

elektrina

práce s plošinou

daň z nehnuteľností

zameranie AV

účet za mobilné telefóny

rezivo – dub

spotrebný materiál

elektrina

predplatné Mineralia Slovaca

poplatok za komunálne odpady

daň z nehnuteľností

OPP

PHM

poistné

toner

daň z nehnuteľností

poplatok za komunálne odpady

služby mobilnej siete

služby technika BOZP, OPP

spotrebný materiál

spotrebný materiál

predplatné časopisu Múzeum

plyn

toner

stravné lístky

ročná údržba registračných pokladní

elektromateriál

spotrebný materiál

povinné poučovanie vodičov

vodné a stočné

miestny poplatok za komunálne odpady

čelné sklo – Alficar

mobilné telefóny

služby práčovne

spotrebný materiál

PHM

spotrebný materiál

komisionálny predaj

verejná správa – ročný prístup

paušál PZS

členský príspevok r. 2016

spotrebný materiál

teplo – expozícia Handlová

komisionálny predaj

spotrebný materiál

elektrina

plyn

meranie spotreby paliva

poistenie

komisionálny predaj

nádoby na odpad

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

spotrebný materiál

komisionálny predaj

komisionálny predaj

predné sklo na ALficar

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

pracovný odev

toner

poistenie

komisionálny predaj

spotrebný materiál

elektrina

spotrebný materiál

účet za mobilné telefóny

komisionálny predaj

komisionálny predaj

výmena čelného skla

komisionálny predaj

web hosting

prenájom plochy EXPO

dekoračná látka

služby práčovne

GEObádateľňa

maliarske práce

PHM

predplatné Mineralia Slovaca

komisionálny predaj

poplatok za znečisťovanie ovzdušia

baner

komisionálny predaj

verejná správa SR – ročný prístup

rámovanie obrazov

podpora APV

toner

služby mobilnej siete

stravné lístky

kancelárske potreby

plyn

tonery

vodné a stočné

spotrebný materiál

sprevádzanie školských skupín v MJ

služby technika BOZP, OPP

služby pevnej siete

práce s plošinou

PHM

komisionálny predaj

informačné tabule

vlhkomer, teplomer

ochranné pracovné pomôcky

plyn

prezutie pneumatík

vykurovanie v expozícii v Handlovej

tonery

grafika plagátu

komisionálny predaj

elektrina

komisionálny predaj

katalóg – baníctvo

programové vybavenie TP SOFT

nálepky na prilby

tlač banera

tlač Vašáryho nárečie

merací prístroj

elektrina

hranoly

spotrebný materiál

revízia elektrickej inštalácie

spotrebný materiál

PHM

elektrina

mobilné telefóny

nádoba na odpad

geodetické práce – Handlová

služby mobilnej siete

tonery

stravné lístky

účastnícky poplatok za seminár

fólia na balenie

vodné a stočné

spotrebný materiál

rozpočtárske práce

plyn

PC zdroj

sprevádzanie školských skupín

reflexné vesty

elektromateriál

spotrebný materiál

vodné a stočné

vyúčtovanie exekúcie

kontrola HP

spotrebný materiál

služby informatika

spotrebný materiál

služby technika BOZP, OPP

spotrebný materiál

PHM

vykurovanie expozícia Handlová

služby pevnej siete

spotrebný materiál

plyn

elektrina

komisionálny predaj

elektrina

náhradné diely ALficar

rohože

paravan Geo bádateľňa

fólia na balenie zbierok

baner

program Noc múzeí a galérií

služby práčovne

elektromateriál

seminár – vložné

mobilné telefóny

elektrina

spotrebný materiál

fólia na balenie

PHM

publikácia PaM

páska do pokladní

Rozlúčka so školským rokom – program

redakčná úprava knihy

komisionálny predaj

stravné lístky

kniha A. Kmeť

mobilné telefóny

spotrebný materiál

komisionálny predaj

spotrebný materiál

plyn

vodné a stočné

toner

služby informatika

spotrebný materiál

tlač – baner, brožúra

sprevádzanie školských skupín v BMP

spotrebný materiál

služby práčovne

teplo v expozícii Handlová

magnetická tabuľa

občerstvenie, obedy, recepcia – konferencia Etnológ v teréne

komisionálny predaj

PaM

služby technika BOZP, OPP

publikácia Banská Štiavnica a región

program – Z minula do budúcna

elektromateriál

spotrebný materiál

PHM

plyn

elektrina

vodné a stočné

kurz – manipulácia a ťažba, krovinorez

služby pevnej siete

služby mobilnej siete

právne služby

komisionálny predaj

web hosting

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

PZS II. Q

elektrina

poistné

revízia elektrickej inštalácie

servis EZS

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

služby MVS

komisionálny predaj

komisionálny predaj

stravné lístky

podpora APV

elektrina

čistenie žľabov

OPP

toner

komisionálny predaj

komisionálny predaj

spotrebný materiál

spotrebný materiál

detektor kovov

mobilný telefón

oprava EZS

spotrebný materiál

finančný spravodajca

tlač na fóliu

plyn

služby mobilnej siete

tonery

elektromateriál

komisionálny predaj

sprevádzanie v BMP v MJ

cestovné poistenie

spotrebný materiál

grafické práce v zmysle ZoD

fixná zložka tepla Handlová

služby technika BOZP, OPP

wifi anténa

vodné a stočné

komisionálny predaj

toner

komisionálny predaj

spotrebný materiál

pozáručná oprava EZS

služby práčovne

projekt Ako sa mapovalo v baníctve

preklad lektorského textu SZ

spotrebný materiál

PHM

projekt Ako sa mapovalo v baníctve

služby pevnej siete

anti-virus

elektromateriál

spotrebný materiál

elektrina

komisionálny predaj

plyn

spotrebný materiál

detektor kovov

trovy exekúcie

spotrebný materiál

kontrola EZS – Handlová

elektrina

spotrebný materiál

elektrina

komisionálny predaj

poistné

kancelárske potreby

smrekové rezivo

účet za mobilné telefóny

spotrebný materiál

elektrina

PHM

vodné a stočné

kancelársky materiál

komisionálny predaj

účinkovanie skupiny historického šermu

členský príspevok SBK

svietidlá

vodné a stočné

elektromateriál

stravné lístky

havarijný stav strechy baníckeho domu

spotrebný materiál

komisionálny predaj

spotrebný materiál

elektrina

príslušenstvo k počítaču

výstava Ako sa mapovalo v baníctve

ochranné pracovné pomôcky

služby mobilnej siete

činnosť technika BOZP, OPP

plyn

toner do tlačiarne

hasiaci prístroj

preprava reziva

oprava ÚK

teplo expozícia Handlová

vodné a stočné

PHM

plyn

Z minula do budúcna v Starom zámku

elektrina

výstava Ako sa mapovalo v baníctve

súdny poplatok

účet za mobilné telefóny

spotrebný materiál

palivové drevo pre Starý zámok

služby pevnej siete

spotrebný materiál

spotrebný materiál

spotrebný materiál

tlač knihy

vodné a stočné

spotrebný materiál

oprava strechy Starého zámku

servisné poplatky

elektrina

PHM

vystúpenie v Starom zámku

spotrebný materiál

kontrola komínov

preklad lektorského textu do AJ

služby mobilnej siete

toner

stravné lístky

svietidlá

hlásič pohybu

odpudzovač hlodavcov

spotrebný materiál

tlač banera

spotrebný materiál

plyn

služby technika BOZP, OPP

daň za ubytovanie

spotrebný materiál

toner

kúrenie  – expozícia Handlová

plyn

vodné a stočné

elektromateriál

baner k výstave

PHM

komisionálny predaj

spotrebný materiál

služby pevnej siete

účet za mobilné telefóny

paušál PZS

elektromateriál

elektrina

kniha A. Kmeť

poistné

komisionálny predaj

pracovný odev

káva

elektrina

spotrebný materiál

preprava zbierok

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

spotrebný materiál

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

spotrebný materiál

komisionálny predaj

komisionálny predaj

úprava monteriek

elektrina

komisionálny predaj

informačné tabule

detektor kovov

komisionálny predaj

komisionálny predaj

web hosting

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

podpora APV

PHM

komisionálny predaj

komisionálny predaj

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

obnova domény

ochranné pracovné pomôcky

papierové tašky

komisionálny predaj

spotrebný materiál

komisionálny predaj

plyn

služby mobilnej siete

komisionálny predaj

stravné lístky

vypracovanie PD

web hosting

internet SZ

spotrebný materiál

údržba reg. pokladní

autobusová preprava

prezutie pneumatík

elektromateriál

vodné a stočné

komisionálny predaj

vykurovanie expozície v Handlovej

detektor kovov

poradenstvo – verejné obstarávanie

kancelárske stoličky

elektromateriál

služby technika BOZP, OPP

spotrebný materiál

výkopové práce Pracháreň

DHIM

komisionálny predaj

farba

PHM

spotrebný materiál

oprava komínového telesa v Kammerhofe

služby pevnej siete

plátno na statíve

papierové tašky

spotrebný materiál

plyn

likvidácia odpadu

elektrina

komisionálny predaj

periodická kontrola systémov EZS a PTV

elektromateriál

revízie plynových zariadení

spotrebný materiál

vlhkomer

DHIM

elektrina

účet za mobilné telefóny

krbová pec

spotrebný materiál

činnosť informatika

oprava závad veže SZ

spotrebný materiál

spotrebný materiál

kniha

fotoprogram

poistné

PHM

predplatné časopisov

predplatné časopisov

prenájom pozemku

elektrina

komisionálny predaj

toner

pracovná doska

spotrebný materiál

kancelárske potreby

spotrebný materiál

spotrebný materiál

DHIM

toner

spotrebný materiál

projekt Ako sa mapovalo v baníctve

DHIM

vodné a stočné

služby mobilnej siete

notebook

komisionálny predaj

kniha

stravné lístky

kancelársky nábytok

spotrebný materiál

rezivo

údržba registračných pokladní

vlhkomer

plyn

oprava strechy Starého zámku

konvektor

spotrebný tovar

odborná príprava kuričov

predplatné časopisov

vodné a stočné

členské za rok 2016

spotrebný materiál

vložkovanie komína

služby technika BOZP, OPP

spotrebný materiál

autobatéria

mobilné telefóny

mobilné telefóny

mobilné telefóny

mobilné telefóny

mobilné telefóny

mobilné telefóny

mobilné telefóny

púzdra na telefóny

služby pevnej siete

vianočný jarmok

označenie pre lektorov

fixná zložka tepla Handlová

vypracovanie PD

údržba kopírovacieho stroja

PHM

spotrebný materiál

spotrebný materiál

PC zostava, externý disk

publikácia

likvidácia odpadu

preklad do publikácie

spotrebný materiál

publikácia

plyn

elektrina

spotrebný materiál

vianočný jarmok

vianočný jarmok

spotrebný materiál

spracovanie materiálov CO pre objekty SBM

počítačový program

rekonštrukcia chaty

spotrebný materiál

Stretnutie generácií

spotrebný materiál

spotrebný materiál

paušál PZS

toner

rohož

spotrebný materiál

spotrebný materiál

elektrina

obrusy

spotrebný materiál

palivové drevo

elektromateriál

zariadenie do kancelárií

knihy

luster

samolepky

farby

nášivky

spotrebný materiál

kancelárske potreby

kontrola hasiacich prístrojov

činnosť informatika

spotrebný materiál

spotrebný materiál

mobilné telefóny

spotrebný materiál

spotrebný materiál

spotrebný materiál

knihy

spotrebný materiál

servisná prehliadka Renault

dodávka a montáž EZS

toner

historická mapa

spotrebný materiál

služby technika BOZP, OPP

PHM