Faktúry 2015

spotreba elektriny v Handlovej

stoličky

kalendáre

mobilné telefóny

opracovanie oceľových segmentov

plyn

vypracovanie PD

prečistenie a oprava kanalizácie

elektrina

komisionálny predaj

Finančný spravodajca

správa siete

spotrebný materiál

elektrina

komisionálny predaj

PHM

plyn

tepelná ochrana

komisionálny predaj

komisionálny predaj

poistenie

stravné lístky

komisionálny predaj

služby pevnej siete

komisionálny predaj

oprava kotla

komisionálny predaj

web doména

EURO redukcia

komisionálny predaj

komisionálny predaj

podpora APV

pozáručná oprava kamerového systému

členské v SŽC

komisionálny predaj

komisionálny predaj

služby technika BOZP, PO

spotrebný materiál

poistenie

plyn

spotreba tepla v Handlovej

členský príspevok

tlačiareň, toner

služby pevnej siete

tlač pozvánok a plagátov

PHM

komisionálny predaj

plyn

servis EZS v Handlovej

komisionálny predaj

elektrina

spotrebný materiál

stavebný dozor

rekonštrukcia objektov SBM – II.etapa

elektrina

komisionálny predaj

oprava Alficaru

elektrina

PHM

služby APV

mobilné telefóny

havarijné poistenie motorových vozidiel

stravné lístky

vodné a stočné

komisionálny predaj

vodné a stočné

kalibrácia

spotrebný materiál

daň

externý manažment projektu ROP

služby APV

predplatné časopisu Múzeum

 spotrebný materiál

práce s plošinou

plyn

toner

vodné a stočné

PHM

plyn

práce – Uhoľná expozícia v Handlovej

spotrebný materiál

cena tepla za r. 2014 – Uhoľná expozícia v Handlovej

cena tepla za 02/2015 – Uhoľná expozícia v Handlovej

služby pevnej siete

prenájom plochy Kamenár

elektrina

spotrebný materiál

pozáručná oprava

poplatok za komunálny odpad

elektrina

PHM

vodné a stočné

služby pevnej siete

servisná služby

správa siete

stravné lístky

rekonštrukcia podlahy v IC

právne služby

prípojka vody IC

spotrebný materiál

vodné a stočné

služby technika BOZP, OPP

spotrebný materiál

komisionálny predaj

inzercia – nehnuteľnosti

náplň do tlačiarne

spotrebný materiál

služby pevnej siete

externý manažment ROP

komisionálny predaj

spotrebný materiál

spotrebný materiál

práce a dodávky – projekt ROP

komisionálny predaj

zapožičanie výstavy MINI ZOO

plyn

stolárske práce

PHM

spotreba tepla v expozícii v Handlovej

plyn

elektrina

web hosting

elektrina

spotrebný materiál

kancelárske potreby

poistenie

tlač letákov

zdravotná pracovná služba

elektrina

PHM

komunálny odpad

komisionálny predaj

ochranné pracovné pomôcky

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

podpora APV

komisionálny predaj

stravné lístky

služby mobilnej siete

služby práčovne

spotrebný materiál

povinné poučovanie vodičov

komisionálny predaj

práce a dodávky na projekte ROP

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

prezutie pneumatík

komisionálny predaj

členský príspevok za r. 2015

spotreba tepla v expozícii Handlová

spotrebný materiál

spotrebný materiál

výkon služieb technika BOZP, OPP

plyn

uvedenie filmu Veľkolepé múzeum

práce a dodávky na projekte ROP

PHM

vodné a stočné

komisionálny predaj

plech Al

plyn

externý manažment projektu ROP

 spotrebný materiál

vybavenie Eko dielne v Handlovej

plech

elektrina

inzercia

tlač letákov

predplatné časopisu Mineralia Slovaca

údržba Ford Tourneo

paušálne poplatky programu

mobilné telefóny

zdravotnícky materiál

elektrina

telefóny – pevné linky

spotrebný materiál

stolárske práce

stolárske práce

komisionálny predaj

komisionálny predaj

PHM

servis expozícia v Handlovej

plastová vaňa do kufra

servis registračnej pokladne

stravné lístky

PC zostava

kancelárske potreby

havarijné poistenie

telefóny – pevná linka

plagáty

inzercia

oprava vchodových dverí

stavebný dozor projektu ROP

plyn

komisionálny predaj

služby technika BOZP, OPP

vodné a stočné

poplatok za znečisťovanie ovzdušia

služby správcu siete

členský príspevok SBK

spotrebný materiál

nábytok do Handlovej

vodné a stočné

spotrebný materiál

spotreba tepla Handlová

plyn

predplatné Mineralia Slovaca

PHM

revízia elektrickej inštalácie v BMP

účinkovanie na podujatí v Starom zámku

dobropis faktúry Rekonštrukcia Starého zámku a Prachárne

dobropis faktúry Rekonštrukcia Starého zámku a Prachárne

práce a dodávky Rekonštrukcia Starého zámku a Prachárne

práce a dodávky Rekonštrukcia Starého zámku a Prachárne

dodávka a montáž vodomeru

oprava kanalizácie

elektrina

faktúra za služby pevnej siete

spotrebný materiál

spotrebný materiál

ochranné pracovné pomôcky

ochranné pracovné pomôcky

drevená krabička

spracovanie a tlač zborníka Argenti fodina 2014

stravné lístky

znalecký posudok automobilu

ochranné pracovné pomôcky

ochranné pracovné pomôcky

ochranné pracovné pomôcky

tlač banera

predplatné PaM

stolárske práce

PHM

vodné a stočné

stolárske práce

inertný materiál

elektrina

prenájom priestorov na ERBE sympózium

kultúrny program na ERBE sympóziu

mobilné telefóny

elektrina

nábytok pre projekt ROP

IKT pre projekt ROP

komisionálny predaj

telefónny účet

služby technika BOZP, OPP

plyn

sklo na vitríny

spotrebný materiál

oprava vodomernej šachty

telefónny účet

občerstvenie, recepcia ERBE sympózium

elektromateriál

spotrebný materiál

vodné a stočné

práce a dodávky Rekonštrukcia Starého zámku a Prachárne

predstavenie – Rozlúčka so školským rokom

tonery

elektrina

PHM

expanzná nádoba na vodu

plyn

hostagrund

teplo – Expozícia Handlová

elektrina

komisionálny predaj

web hosting

ochranné pracovné pomôcky

ochranné pracovné pomôcky

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

PHM

komisionálny predaj

komisionálny predaj

multimediálne zariadenie – projekt ROP

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

prenájom reklamných plôch

právne služby

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

licencia na premietanie AVD

web hosting

licencia na premietanie AVD

teplo – expozícia v Handlovej

spotrebný materiál

elektrina

elektrina

úprava web stránky

spotrebný materiál

PHM

služby pevnej siete

vodné a stočné

práce Rekonštrukcia Starého zámku a Prachárne

predplatné PaM 2016

podpora APV

stravné lístky

služby práčovne

pevné linky

dovoz dopravného značenia

komisionálny predaj

digitalizácia videokaziet

plyn

súdny poplatok

podujatie v Starom zámku

výkon technika BOZP, OPP

výroba spotu

plyn

spotrebný materiál

tlač fotografií

tlač katalógu Trienále

bedeker Banské múzeum v prírode

komisionálny predaj

elektrina

elektrina

mobilné telefóny

členské za rok 2015 – O. Z. Zlatá cesta

registračná pokladňa

spotrebný materiál

PHM

XI. Trienále malého objektu a kresby

vodné a stočné

preprava tovaru

komisionálny predaj

stravné lístky

spotrebný materiál

spotrebný materiál

služby mobilnej siete

vodné a stočné

prenájom reklamných plôch

plyn

antivírus

služby technika BOZP, OPP

teplo v Uhoľnej expozícii v Handlovej

kontrola EZS v Handlovej

Zborník SBM XXIV.

oprava modulu MCT

spotrebný materiál

Bedeker BMP

tlmočenie ERBE sympózium – Translata

plyn

komisionálny predaj

káva

spotrebný materiál

spotrebný materiál

fotoaparát

teplomer a vlhkomer

spotrebný materiál

náhradné diely, pneumatiky – Alficar

komisionálny predaj

mobilné telefóny

Práca, mzdy a odmeňovanie – predplatné

vystúpenie v SZ

PHM

elektrina

elektrina

elektrina

služby pevnej siete

kontrola a čistenie komínov

vodné a stočné

PHM

komisionálny predaj

ventilátor do skanzenu

stolárske práce

elektrina

komisionálny predaj

pozáručná oprava EZS

projekt pre Glanzenberg štôlňu

peňažná zásuvka

pomôcky pre Školu v múzeu

komisionálny predaj

spotrebný materiál

poistenie malých a stredných podnikateľov

komisionálny predaj

komisionálny predaj

služby technika BOZP, OOP

paušál PZS

spotrebný materiál

PHM

servisné poplatky r. 2015

plyn

plyn

elektrina

elektrina

vodné a stočné

účet za mobilné telefóny

dezinsekcia a deratizácia

činnosť informatika

komisionálny predaj

prehliadka a skúška bleskozvodov

 spotreba tepla v Handlovej

vodné a stočné

spotrebný materiál

komisionálny predaj

baner

komisionálny predaj

spotrebný materiál

materiál do Envirodielničky

elektrina

komisionálny predaj

PC zostava

komisionálny predaj

odpadové koše

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

účet za mobilné telefóny

služby pevnej siete

likvidácia nebezpečných odpadov

komisionálny predaj

komisionálny predaj

spotrebný materiál

PHM

podpora APV

elektrina

služby mobilnej siete

komisionálny predaj

dobropis projektu ROP

tonery

stravné lístky

palivové drevo

revízia EZS a PTV

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

spotrebný materiál

plyn

kancelárske potreby

výroba a tlač propagačných materiálov

fotopuzzle

spotrebný materiál

komisionálny predaj

komisionálny predaj

výkon služieb technika BOZP, OPP

finančný spravodajca, r. 2016

spotreba tepla v expozícii Handlová

plyn

elektrika

elektrika

spotrebný materiál

spotrebný materiál

dobropis

poistné – zodpovednosť fyzických a právnických osôb

PHM

vodné a stočné

oprava loga v účtenke

komisionálny predaj

spotrebný materiál

poistné

vybavenie Interaktívneho múzea

Interaktívne múzeum

komisionálny predaj

zriadenie Interaktívneho múzea

komisionálny predaj

elektrina

komisionálny predaj

služby práčovne

elektrina

PHM

tlač publikácie

tlač banera

predplatné časopisov

spotrebný materiál

vodné a stočné

mobilné telefóny

pevné linky

vybavenie Školy v múzeu

spotrebný materiál

spotrebný materiál

spotrebný materiál

podujatie Stretnutie generácií

vlhkomer

kúrenie v expozícii v Handlovej

poskytnutie služieb – verejné obstarávanie

PHM

elektrina

náplň do tlačiarne

plyn

vodné a stočné

služby mobilnej siete

vzdelávacie služby

stravné lístky

vodné a stočné

spotrebný materiál

grafická úprava knihy Banskoštiavnické nárečie

plyn

kopírovací papier

služby technika BOZP, OPP

daň za ubytovanie

poistenie zodpovednosti za škodu

elektrina

účet za pevné linky

spotrebný materiál

poskytnutie služieb – verejné obstarávanie

projekt – OPP

kamerový systém

kancelárske potreby

spotrebný materiál

spotrebný materiál

revízia hydrantov a HP

tlač propagačných materiálov

Hrady srdca Európy I. – DVD

údržbárske a statické zabezpečenie podláh v Glanzenberg štôlni

tlač

spotrebný materiál

spotrebný materiál

materiál – Škola v múzeu

oplotenie – expozícia v Handlovej

elektrina

správa počítačovej siete

mobilné telefóny

výlep plagátov

vodné a stočné

PHM

spotrebný materiál

kamerový systém