Faktúry 2014

spotrebný materiál

spotrebný materiál

plyn

vodné a stočné

nákup kníh

komisionálny predaj

plyn

vodné a stočné

služby pevnej siete

Škola v múzeu

PHM

stavebný dozor Rekonštrukcia striech v SBM

plyn

poistenie malých a stredných podnikateľov

oprava sociálnych zariadení – Nový zámok

elektrina

služby práčovne

finančný spravodajca

mobilné telefóny

komisionálny predaj

web hosting

komisionálny predaj

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

vyšitie pracovnej vesty pre lektorov

snežná fréza

olej

komisionálny predaj

pohonné hmoty

ozvučovacia technika

komisionálny predaj

komisionálny predaj

členské v SŽC na r. 2014

podpora APV

svietidlá

kancelárske potreby

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

plyn

knihy

spotrebný materiál

web hosting

spotrebný materiál

stravné lístky

oprava ponorného čerpadla

spotrebný materiál

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

komisionálny predaj

toner

plyn

vodné a stočné

digitalizácia videokaziet na DVD

PHM

komisionálny predaj

komisionálny predaj

plyn

oprava multifunkčného zariadenia

poplatok za komunálny odpad

komisionálny predaj

daň za rok 2014

PHM

elektrina

jazykový kurz

preklad zo SJ do AJ

kladivo kombi

služby STP APV

komisionálny predaj

členský príspevok

komisionálny predaj

stravné lístky

odstránenie havarijného stavu rozvodu teplej vody v GJK

plyn

predplatné časopisu Múzeum

zabezpečenie činností spojených s VO

služby mobilného operátora

elektrina

služby pevnej siete

odpadkové koše

prevíjanie elektromotora

elektrina

služby práčovne

plyn

káva

stavebné práce na Uhoľnej expozícii v Handlovej

tlač propagačného materiálu

PHM

pozáručný servis EZS

servisné a grafické práce

vodné a stočné

čerpadlo

členský príspevok

spotrebný materiál

oprava počítača

služby technika BOZP, PO

rozpočtárske práce podľa ZoD

spotrebný materiál

elektromateriál

vodné a stočné

oprava vozidla Alficar

prezutie pneumatík

služby pevnej siete

výmena ložísk Ford Tourneo

plyn

mobilná sieť

PHM

odstránenie závad kotolní

elektrina

osobné vozidlo Renault Laguna

traktorová kosačka

výroba lavičiek

daň z nehnuteľností

ochranné pracovné pomôcky

oprava omietky v Starom zámku

stravné lístky

oprava elektrických zariadení a rozvodov

kancelárske potreby

kancelárske potreby

spotrebný materiál

spotrebný materiál

PHM

plyn

vypracovanie Bezpečnostného projektu

rekonštrukcia striech v SBM

toner

plyn

vodné a stočné

elektrina

aplikačný model fotoarchív

stavebný dozor Rekonštrukcia striech v SBM

elektrina

poistné

web hosting

spotrebný materiál

poplatok za komunálny odpad

tlač banera

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

podpora APV

školenie vodičov z povolania

správca siete

komisionálny predaj

komisionálny predaj

stravné lístky

služby práčovne

komisionálny predaj

spotrebný materiál

komisionálny predaj

spotrebný materiál

mimozáručná oprava EZS

fotorámik

poistné

mobilné telefóny

služby počítačového technika

tonery

kniha Kronika peňazí na Slovensku

služby pevnej siete

komisionálny predaj

PHM

plyn

plyn

vodné a stočné

komisionálny predaj

Uhoľná expozícia v Handlovej

elektrina

komisionálny predaj

rekonštrukcia striech SBM

stavebný dozor Uhoľná expozícia v Handlovej

dizajn interiéru Uhoľná expozícia v Handlovej

čistenie upchatej kanalizácie

statický posudok

predplatné časopisu Mineralia Slovaca

stavebný dozor Rekonštrukcia striech v SBM

prenájom plochy KAMENÁR

PC zostava

PHM

plyn

elektrina

mobilné telefóny

výmena brzdových platničiek, autolekátničky

havarijné poistenie

komisionálny predaj

inzercia

služby technika BOZP, PO

spotrebný materiál

vodné a stočné

stravné lístky

Rekonštrukcia striech v SBM

členský príspevok

tonery

kancelárske potreby

predplatné časopisu Mineralia Slovaca

pozáručná oprava kamerového systému

členské za r. 2014

plyn

zabezpečenie činností spojených s VO Uhoľná expozícia v Handlovej

príslušenstvo ku kosačke

PHM

spotrebný materiál

vyčistenie kanalizácie – Nový zámok

stavebný dozor Rekonštrukcia striech v SBM

divadelné vystúpenie v Starom zámku

výroba pečiatky

oprava bleskozvodov

plyn

tlač plagátov

elektrina

práce Uhoľná expozícia v Handlovej

elektrina

preklad dohody

tlač banera

účet za mobilné telefóny

komisionálny predaj

spotrebný materiál

prevoz zbierok

PHM

plyn

služby pevnej siete

divadelné predstavenie

spotrebný materiál

páska do pokladní

omietky

vodné a stočné

plyn

PHM

služby pevnej siete

vojenský tábor

plyn

komisionálny predaj

elektrina

spotrebný materiál

komisionálny predaj

skladačka

mobilné telefóny

elektrina

elektrina

vlajky

herbicídne prípravky

LED osvetlenie

PHM

komisionálny predaj

komisionálny predaj

pracovné vesty

komisionálny predaj

maľovanie riaditeľne a sekretariátu

oprava parketovej podlahy – riaditeľňa, sekretariát

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

letný tábor v múzeu – obedy

podpora APV

komisionálny predaj

poistné

plyn

web hosting

komisionálny predaj

komisionálny predaj

služby počítačového technika

komisionálny predaj

oprava automobilu

stravné lístky

elektrina

spotrebný materiál

letáky

komisionálny predaj

inzercia

spotrebný materiál

komisionálny predaj

správny poplatok

komisionálny predaj

spotrebný materiál

omietky

nočné prehliadky

vodné a stočné

palivové drevo

plyn

montáž bezpečnostného systému

komisionálny predaj

Uhoľná expozícia Handlová

PHM

elektromateriál

diagnostika kopírovacieho stroja

plyn

protipožiarna bezpečnosť stavby

historické divadelné vystúpenie

kliprámy

programovanie tel. systému

elektrina

grafika letáku

telefónny účet pevná linka

komisionálny predaj

pracovná obuv

vodné a stočné

vodné a stočné

pogumované plášte

informačný systém Uhoľná expozícia v Handlovej

výroba expozície Uhoľná expozícia v Handlovej

tašky s potlačou Argenti fodina 2014

VO – Rekonštrukcia striech SBM II. etapa

informačný baner

spotrebný materiál

komisionálny predaj

spotrebný materiál

vodné a stočné

PHM

spotrebný materiál

telefónny účet

plyn

tachometer do MAGMY

spotrebný materiál

stravné lístky

tlačiareň, toner

spotrebný materiál

spotrebný materiál

spotrebný materiál

plyn

spotrebný materiál

vysielačky

montáž denného svietenia

elektrina

stavebný dozor Uhoľná expozícia v Handlovej

doprava na medzinárodnej konferencii AF 2014

grafický návrh

účet za mobilné telefóny

spotrebný materiál

divadelné vystúpenie

kapsule do kávovaru

píla

záloha na základe ZoD Uhoľná expozícia Handlová

stavebný dozor Rekonštrukcia striech SBM – II. etapa

komisionálny predaj

záloha na základe ZoD Uhoľná expozícia v Handlovej

služby práčovne

ubytovanie

PHM

elektrina

služby pevnej siete

PHM

lampáše

spotrebný materiál

spotrebný materiál

odborná príprava kuričov

kancelárske potreby

spotrebný materiál

vyvesenie reklamného banera

PHM

plyn

spotrebný materiál

stolárske práce

plyn

spotrebný materiál

pracovná vetrovka

stravné lístky

prepojenie systému EZS

pozáručná oprava

spotrebný materiál

vodné a stočné

elektrina

materiál pre Školu v múzeu

správa počítačovej siete

licencia na antivírus

recepcia na medzinárodnej konferencii AF 2014

poistenie

komisionálny predaj

Rekonštrukcia objektov SBM – II. etapa

stavebný dozor Rekonštrukcia objektov SBM – II. etapa

materiál pre Školu v múzeu

materiál pre Školu v múzeu

spotrebný materiál

kontrola a čistenie komínov

spotrebný materiál

komisionálny predaj

komisionálny predaj

daň na rok 2014

plyn

AVG anti vírus

Uhoľná expozícia Handlová

spotrebný materiál

komisionálny predaj

prilby

spotrebný materiál

komisionálny predaj

mobilné telefóny

PHM

Uhoľná expozícia Handlová

Uhoľná expozícia Handlová

zodpovednosť fyzických a právnických osôb

doprava Český Krumlov

komisionálny predaj

prezutie služobných automobilov

zákony, publikácie

komisionálny predaj

stravné lístky

podpora APV

web hosting

stravné lístky

komisionálny predaj

komisionálny predaj

materiál – Škola v múzeu

komisionálny predaj

komisionálny predaj

komisionálny predaj

prehliadka EZS a PTV

Uhoľná expozícia v Handlovej

spotrebný materiál

komisionálny predaj

spotrebný materiál

spotrebný materiál

servis pokladní

komisionálny predaj

vodné a stočné

Banícke školstvo

PC  zostava

Uhoľná expozícia v Handlovej

propagačné materiály

projekt z Environmentálneho fondu

jazykový kurz

komisionálny predaj

plyn

reflektor

postery

pozvánka, plagát

stojan DAP

informačný systém expozícií SBM

zimné prezutie, disky, puklice

komisionálny predaj

propagačné a pracovné materiály

plyn

PHM

spotreba tepla Uhoľná expozícia v Handlovej

obnova domény muzeumbs.sk

MS Office, tonery

komisionálny predaj

reštaurátorský výskum

plyn

vybavenie Envirodielne

Uhoľná expozícia Handlová

elektrika

Uhoľná expozícia Handlová

komisionálny predaj

Finančný spravodajca

servisné poplatky na r. 2014

tlač banera

elektrika

spotrebný materiál

vybavenie Envirodielne

bodové osvetlenie

plyn

vybavenie Envirodielne

Uhoľná expozícia Handlová

Uhoľná expozícia Handlová

Uhoľná expozícia Handlová

vybavenie Envirodielne

doména muzeumbs.sk

komisionálny predaj

spotrebný materiál

služby správcu siete

služby správcu siete

udelenie licencie k AVD

mobilné telefóny

spotrebný materiál

poistenie

vodné a stočné

tlač plagátov

spotrebný materiál

vodné a stočné

udelenie licencie k AVD

stavebný dozor

preprava zbierok

teplomet

servis kotolne

stavebný materiál

metodické listy

spotrebný materiál

spotrebný materiál

spotrebný materiál

spotrebný materiál

vybavenie Envirodielne

prenájom pozemku

polohopisné a výškopisné zameranie

služby technika BOZP, PO

poistné

predplatné časopisov

PHM

plyn

elektrina

služby práčovne

stravné lístky

oprava kúrenia

oprava kotla v Uhoľnej expozícii v Handlovej

spotreba tepla v Uhoľnej expozícii v Handlovej

stavebný materiál

občerstvenie Stretnutie generácií

služby MVS

zárubňa

služby pevnej siete

oprava píly

tlač banerov

revízia a oprava HP

maliarsky stojan do Envirodielne

elektrina

LED reflektor

spotrebný materiál

oprava regulácie UK

elektrina

komisionálny predaj

komisionálny predaj

elektrina

náhradné diely Magma

 elektrina

paušál PZS II. Q 2015

spotrebný materiál

elektrina

elektrina

elektrina

mobilné telefóny

poistka