Prezentácia knihy doc. Ivana Herčku v Kammerhofe,15.február 2018.