Pozvánka na verejný odpočet činnosti SBM za rok 2016,9.Máj 2017,Kammerhof

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2,Banská Štiavnica pozýva na verejný odpočet činnosti SBM za rok 2016, ktorý sa uskutoční v termíne 9. Mája 2017 v čase od 10:00 do 13:00 hod. v kancelárii riaditeľa SBM, 1. poschodie č.dverí 1.

POZVÁNKA V PDF

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016