Podujatie Zacharova fajka aj v Starom zámku,25.november 2017.

Pri príležitosti piateho ročníka podujatia Zacharova fajka bude v sobotu dňa 25.11.2017 sprístupnená jedinečná fajkárska dielňa na Starom zámku a to nielen účastníkom tohto zaujímavého podujatia, ale aj ostatnej verejnosti. Súčasťou programu je prehliadka expozície, oboznámenie sa s históriou výroby hlinených fajok, s osobou najznámejšieho banskoštiavnického výrobcu hlinených fajok Karola Zachara, s technológiou výroby fajky štiavničky – šemničky (podľa nemeckého názvu mesta Schemnitz) spojené s možnosťou vyrobiť si vlastnú fajku. Počas celého dňa bude v prevádzke aj tzv. veľký okruh – prehliadka expozície s lektorom.

Tlačová správa

POZVÁNKA