Výstava Tomáš Klepoch-OBSERVER,16.február-15.apríl 2018,Galéria J.Kollára

Tomáš Klepoch: OBSERVER

Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára, Námestie Sv. Trojice 8 Banská Štiavnica

Vernisáž: 16.2.2018 – 17.00 hod

Kurátor: Diana Klepoch Majdáková

Výstava potrvá do: 15.4.2018

utorok – sobota: 8.00 – 16.00

Dejiny ľudskej civilizácie sú zaznamenávané prostredníctvom veľkých a významných udalostí, činov, stavieb či artefaktov. Tomu podlieha i spôsob, akým pristupujeme k ich uchovávaniu pre ďalšie generácie. Muzeálna prax často stojí na archivovaní a vystavovaní rôznych rekordov a kuriozít. Tomáš Klepoch však vystavuje banality. Zámerne odstupuje od videného a stavia sa do roly nezávislého pozorovateľa – observera.

Výstava je výsledkom dlhodobejšieho umeleckého prieskumu s výstupmi v rôznych médiách a výtvarných technikách. Autor zozbieraný obrazový materiál spracoval v rozsiahlej umeleckej kolekcii pozostávajúcej z grafických listov – linorytov, veľkorozmerných drevorezov, kresieb, objektov a inštalácií.

Ústrednou postavou Klepochovho projektu “Observer” je absolútny cudzinec – návštevník z vesmíru, ktorý našu planétu a jej obyvateľov skúma lakonicky a bez nadšenia. Vyberie si okrajovú tému ľudských prejavov v prostredí mimo veľkých centier – na dedine či v prírode. Nezaujímajú ho maľované kostolíky, ale svojpomocné prístrešky pre autá. Nezaznamenáva domy, ale ich zadné a skryté dvory. Nekochá sa scenériou hôr, mapuje ľudské odpadky visiace na stromoch či zarastené trávou. Svoj vedecký výskum plánuje svojim mimozemským vedeckým súkmeňovcom predstaviť ako súbor artefaktov a zaznamenaných situácií, ktoré náš druh možno (a možno nie) odlišujú od mnohých iných podobných druhov v známom vesmíre. Na základe tohto príbehu Klepoch volí formu výberu a pozorovania lokalít – robí tak zdiaľky, cez kruhový hľadáčik ďalekohľadu, sám ako nepozorovaný a nepozvaný hosť.

Tomáš Klepoch /*1981, Bratislava/ je absolventom VŠVU Bratislava. Študoval v ateliéri Roberta Jančoviča, Ivana Csudaia a Pavla Chomu. Vo svojej tvorbe sa ťažiskovo venuje grafike, ilustrácii a grafickému dizajnu. Vystavuje doma aj v zahraničí svoje autorské projekty, zúčastňuje sa aj skupinových výstav.

Prezentácia knihy doc. Ivana Herčku v Kammerhofe,15.február 2018.

Utorkové popoludnie v Kammerhofe,6.február 2018.

Slovenské banské múzeum a Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok srdečne pozývajú na Utorkové popoludnie v Kammerhofe, ktoré sa uskutoční v Kaplnke sv. Ignáca v utorok 6. februára 2018 o 15:00 hod.

Výstava DOBRÉ ČASY v Galérii J. Kollára predĺžená!

VÝSTAVA PREDĹŽENÁ DO 10. FEBRUÁRA 2018!

Výstavný projekt „DOBRÉ ČASY“

Mária Terézia bola výnimočná panovníčka. Žena v správnom čase na správnom mieste. Konečne, po viac ako 150. rokoch strádania počas tureckej okupácie, nastal čas rozvíjať a zveľaďovať monarchiu. Nielen hospodársky, ale aj kultúrne. Vďaka tereziánskym reformám a podpore rozvoja banskej ťažby v stredoslovenskej banskej oblasti, sa v Banskej Štiavnici v 18. storočí naštartovala etapa konjuktúry. Ruka v ruke s rekordmi v ťažbe striebra, s rozvojom progresívnej banskej techniky, sa darilo aj barokovému umeniu. Razantne, pompézne a elegantne – s atribútmi barokového slohu. Umeleckú tvorbu v regióne špecificky ovplyvňoval fenomén živej baníckej kultúry.

Výstava DOBRÉ ČASY predstaví kolekciu /najmä/ barokových diel z depozitára umelecko – historickej zbierky múzea. Návštevníci okrem iného uvidia obrazy Antona Schmidta, Johanna G.D. Grasmaira, ale aj najstaršie známe grafické listy s námetom areálu Banskoštiavnickej kalvárie a výber z kolekcie zreštaurovaných barokových obrazov a plastík so sakrálnou tematikou.

Výstavný projekt je venovaný 300. výročiu narodenia Márie Terézie.

Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára, Námestie Sv. Trojice 8,

Info: galeria@muzeumbs.sk, 045 691 34 31

 

Výtvarná súťaž MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS vyhlásená!

Slovenské banské múzeum – GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA v Banskej Štiavnici,BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – pracovisko Banská Štiavnica, Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Mesto Banská Štiavnica vyhlasujú

20. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

MY  SA  NEVIEME  SŤAŽOVAŤ  NAHLAS

so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu – téma ročníka:

KAŽDÝ DEŇ je deň zeme

Téma veľkým aj malým autorom otvára priestor na výtvarné uvažovanie o prírode a našom vzťahu k nej. Odborníci odhadujú že zem má 4,5 miliardy rokov – 1642,5 miliárd dni…. Príroda poskytuje človeku domov, priestor a zdroje na každodenný život. Zdá sa, že na to bezohľadne zabúdame.

Čo môžeme urobiť každý deň? Triediť odpad, recyklovať, byť všímavý k zraniteľnosti prírody.

Alebo len tak žasnúť nad krásou, silou a energiou prírody! KAŽDÝ DEŇ je deň zeme.

Pokúste sa výtvarne zodpovedať tento vzťah.

Podmienky súťaže:

Súťaž sa vyhlasuje pre vekové kategórie : žiaci MŠ, žiaci I. stupeň ZŠ, žiaci II. stupeň ZŠ, žiaci I. stupňa ZUŠ, žiaci II. stupňa ZUŠ, študenti SŠ, VŠ, zahraničné školy a dospelí

Technika prác: ľubovoľná (maľba, kresba, koláž, plastika, 2D a 3D objekty z prírodných a odpadových materiálov…)

Formát: maximálne A2 , pri trojrozmerných objektoch výška max. 50 cm

Jeden autor môže poslať do súťaže najviac 2 súťažné práce.

Každá škola môže zaslať z každej súťažnej kategórie maximálne 10 súťažných prác.

Na zadnú stranu každej práce treba uviesť:

názov práce, meno a priezvisko autora, vek, triedu,

adresu školy, e-mailový kontakt, tel. kontakt na koordinátora súťaže, resp. autora

Organizátori súťažné práce vracajú len na požiadanie. Zaslaním prác autor súhlasí so zverejnením na výstavách a v propagačných materiáloch.

Uzávierka súťaže: 29.3.2018

Vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy súťažných prác bude: 26.4.2018 o 11.00 hod.,

v Galérii Jozefa Kollára, Nám.Sv.Trojice  č.8, Banská Štiavnica

Vystavené nemusia byť všetky práce, len tie, ktoré odporučí porota

Súťažné práce posielajte, alebo osobne odovzdajte na adresu:

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2,969 01

Banská Štiavnica

045/6913431, 0918 990 449, galeria@muzeumbs.sk

www.muzeumbs.sk

Tešíme sa na Vašu kreativitu!

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

 

Otváracie hodiny v expozíciách SBM, január-február 2018.

Vážení návštevníci.

Radi by sme vás informovali, že od 8. januára 2017 do 28. februára 2018 platia v našich expozíciách otváracie hodiny pod názvom Január-Február 2018.

Výstava Ihla, ruka,srdce,hlava II., 31.12.2017-15.3.2018,Galéria J. Kollára

IHLA RUKA SRDCE HLAVA II
Andrej Dúbravský, Bohdan Hostiňák, Martin Lukáč
31.12.2017 – 15.3.2018

Už druhý rok Vás pozývame na „Silvestrovské“ stretnutie do galérie.
Na pravé poludnie otvoríme výstavu, ktorá predstaví výber z grafických prác, ktoré vznikali v dielni Banskej St a nice pod značkou EDÍCIA bsc.

Grafické práce trojice autorov vznikli v Banskej Štiavnici počas ich mikrorezidencií v roku 2017. Všetci traja sú dnes úspešnými autormi venujúcimi sa najmä médiu maľby. Pre EDÍCIU bsc vytvorili svoje vôbec prvé grafiky technikou suchá ihla.

Ut – so 8:00 – 16:00
Posledný vstup o 15:00

Smútočný oznam …

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 25.12.2017 zomrel náš bývalý dlhoročný zamestnanec a riaditeľ Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici

Doc. Ing. Ivan HERČKO, CSc.

vo veku 74 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 30. 12. 2017 o 16:00 hod. v Dome smútku v Banskej Štiavnici.

Nech odpočíva v pokoji.

Kancelária riaditeľa Slovenského banského múzea

Otváracie hodiny v expozíciách SBM od 23.12.2017 do 8.1.2018.

Vážení návštevníci.

Radi by sme vás informovali, že od 23. decembra 2017 do 8. januára 2018 platia v našich expozíciách upravené otváracie hodiny.

Výstava V modrobielom lese, 19.12.2017-19.8.2018,Berggericht

Slovenské banské múzeum, BIBIANA -medzinárodný dom umenia pre detiStredoslovenské múzeum Banská Bystrica srdečne pozývajú na vernisáž výstavy V modrobielom lese, ktorá sa uskutoční 19.decembra 201714:30 hod. v Berggerichte- výstavné priestory, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica.

Výstava tematicky čerpá z tradičnej techniky- modrotlače, predstavuje svet, jej poetickú grafiku vo forme herne – tajomného lesa, v ktorom sa návštevníci zoznámia s históriou i technológiou tohto remesla.