Kontakt

Slovenské banské múzeum

Kammerhofská 2

969 01 Banská Štiavnica

sbm@muzeumbs.sk

sekretariat@muzeumbs.sk

sekretariát: 045/6920760

spojovateľka: 045/ 694 94 22

Informačné centrum

Nám. sv. Trojice 6

tel. 045/ 692 05 35

fax. 045/ 692 05 34

infobs@muzeumbs.sk

Vedenie múzea:

Riaditeľ múzea:

PhDr. Jozef Labuda, CSc.

ŽIVOTOPIS

tel. 045/ 692 07 60 (sekretariát)

045/ 692 07 62 (sekretariát)

fax. 045/ 692 07 61

riaditel@muzeumbs.sk

Oddelenie histórie – Starý zámok a Nový zámok (vedúci), historik, zástupca riaditeľa:

PhDr. Daniel Harvan

045 694 94 70

historik@muzeumbs.sk

Starozámocká 12, 969 00 B.Štiavnica

Odbor múzejných činností (vedúca),

Oddelenie banskej techniky (vedúca):

Ing. Magdalena Sombathyová

045 694 94 14

technika@muzeumbs.sk

Odbor marketingu a environmentálnej výchovy (vedúca):

Ing. Petra Páchniková

045 694 94 51

propagacia@muzeumbs.sk

Ekonomický odbor (vedúca):

Ing. Lýdia Hojáková

045 694 94 88

ekonomika@muzeumbs.sk

Odbor ochrany a údržby objektov (vedúci):

Ing. Miloš Janovský

udrzba@muzeumbs.sk

045 694 94 35

Banské múzeum v prírode (vedúci):

Ing. Ondrej Michna

045 691 29 71

bmp@muzeumbs.sk

J.K.Hella 12,969 01 B. Štiavnica

Oddelenie geológie (vedúci):

Mgr. Peter Jancsy

045 692 05 36

mineralog@muzeumbs.sk

Nám. Sv.Trojice 6, 969 01 B.Štiavnica

Galéria Jozefa Kollára (vedúca):

Ing. arch. Iveta Chovanová

045 691 34 31

galeria@muzeumbs.sk

Nám. sv.Trojice 8, 969 01 B.Štiavnica

Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku,Handlová (vedúca):

Mgr. Michaela Wagnerová-Smoreková

046 542 39 73, 0903 411 011,

sbm.handlova@muzeumbs.sk

SNP 25, 972 51 Handlová

Oddelenie dokumentácie a ochrany zbierkových fondov, Archív (vedúca):

Mgr. Adriana Matejková, PhD.

045 694 94 30

archiv@muzeumbs.sk

Kammerhofská 2, 969 01 B.Štiavnica

Ďalšie dôležité kontakty:

Škola v múzeu, práca s deťmi a environmentálna výchova:

Mgr. Anna Ďuricová, 045 694 94 51, enviro@muzeumbs.sk-garant programu Škola v múzeu, rezervácia programov a prehliadok pre žiakov materských, základných, stredných škôl, vysokých škôl a pre širokú verejnosť v  rámci projektov Škola v múzeu v Dielničke v Kammerhofe

Mgr. Gabriela Marková, 045 694 94 18, hramesa@muzeumbs.sk – rezervácia programov a prehliadok pre žiakov materských, základných, stredných škôl, vysokých škôl a pre širokú verejnosť v  rámci projektov Škola v múzeu v expozícii Baníctvo na Slovensku-Kammerhof

Mgr. Michaela Wagnerová-Smoreková, 046 542 39 73, 0903 411 011,  handlova@muzeumbs.sk – rezervácia programov a prehliadok pre žiakov materských, základných, stredných škôl, vysokých škôl a pre širokú verejnosť v  rámci projektov Škola v múzeu v expozícii Uhoľné baníctvo na Slovensku-Handlová

Etnológ:

Mgr. Zuzana Denková,PhD., 045 694 94 81, etnolog@muzeumbs.sk

Odbor marketingu a environmentálnej výchovy:

Mgr. Katarína Chrústová, 045 694 94 51 – podujatia, grafika, marketing@muzeumbs.sk

Personálny úsek:

Ľudmila Ivaničová, 045 694 94 11, mzdy@muzeumbs.sk

Knižnica:

Boris Vavrín, 045 694 94 33,  kniznica@muzeumbs.sk