Interaktívne múzeum-Geobádateľňa,Mineralogická expozícia,Berggericht

Geobádateľňa, novovytvorený priestor v rámci expozície, je určený na laboratórne, ale aj zábavné pokusy pre malých i veľkých bádateľov.

Interaktívne múzeum ako súčasť Mineralogickej expozície prezentuje interaktívne prvky (3 D pexeso, Mendelejevova tabuľka prvkov trochu inak, skrinka plná záhadných žiariacich kameňov, ukážka jedovatých kameňov, 3 D kocky reliéfu,…) a mnoho iných jedinečných aktivít.

Novými prvkami obohatená expozícia tak názorne dopĺňa osnovy žiakov základných a stredných škôl v predmetoch Prírodoveda, Prírodopis,Geografia, Chémia alebo Fyzika.

Vstup do GEO Bádateľne je pre školy a školské skupiny možný len prostredníctvom rezervácie vždy na celú hodinu a min. 3 dni vopred. Rezervácie-kontakt: infobs@muzeumbs.sk alebo 045 692 05 35. Garantovaný vstup pre verejnosť je vždy v stredu a štvrtok o 13:00 a 14:00 hod. Rezervácie-kontakt: infobs@muzeumbs.sk alebo 045 692 05 35

Srdečne pozývame.

Projekt bol finančne podporený Environmentálnym fondom Slovenskej republiky.