Iné publikácie – predaj

 • Jozefa Labuda-Glanzenberg v Banskej Štiavnici
  LABUDA, Jozef.  Glanzenberg v Banskej Štiavnici. Krupina-Róbert Jurových- NIKARA, 2016. 128 s. ISBN 978-80-85579-52-9 Výsledky výskumu Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici v lokalite Staré mesto-Glanzenberg v Banskej Štiavnici sú v tejto knih...
 • /NE/ZABUDNUTÍ AUŠUSNÍCI
  Denková Zuzana, Chovanová Iveta. /NE/ZABUDNUTÍ AUŠUSNÍCI. Banská Štiavnica: Iniciatíva za živé mesto, Slovenské banské múzeum, 2013, 80 s. Publikácia je venovaná fenoménu „ aušusníkov ” ako prvku z pestrej mozaiky baníckej kultúry. Približuje  svet auš...
 • Tajomstvo baníckeho kladivka a želiezka (súbor textov a ilustrácií rovnomennej výstavy)
  DENKOVÁ, Zuzana (ed.). Tajomstvo baníckeho kladivka a želiezka (súbor textov a ilustrácií rovnomennej výstavy). Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2013, 38 s.     Súbor textov a ilustrácií výstavy Tajomstvo baníckeho kladivka a...
 • Sprievodca po expozíciách Kammerhofu
  SOMBATHYOVÁ, Magdalena (ed.). Sprievodca po expozíciách Kammerhofu. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2003. 72 s. ISBN 80-89151-03-5 Bedeker po expozíciách Kammerhofu podáva stručné informácie o histórii budovy Kammerhofu – komorského dvora, kt...
 • Múza : Marína, Andrej Sládkovič a Banská Štiavnica
  MATEJKOVÁ, Adriana (ed.). Múza : Marína, Andrej Sládkovič a Banská Štiavnica. Banská Bystrica : Harmony, 2004. 72 s. ISBN 80-969180-3-6 S Banskou Štiavnicou je už neodmysliteľne spätá ľúbostná skladba Marína, ktorá sa vznikla z pera Andreja Sládkoviča, p...
 • Banské múzeum v prírode : sprievodca po expozíciách
  LUŽINA, Lubomír (ed.). Banské múzeum v prírode : sprievodca po expozíciách. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2006. 48 s. ISBN 80-89151-11-6 Najnavštevovanejšou expozíciou Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici je Banské múzeum v prírod...
 • Banskoštiavnické fajkárske remeslo
   LOVASOVÁ, Eva. Banskoštiavnické fajkárske remeslo. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 1997. 16 s. ISBN 80-85579-20-0 Banská Štiavnica bola v minulosti známa nielen produkciou drahých kovov, ale od 19. storočia aj výrobou hlinených fajok hlavne ...
 • Sprievodca po expozíciách Starého zámku
  LABUDA, Jozef (ed.). Sprievodca po expozíciách Starého zámku. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2001. 48 s. ISBN 80-9688547-5-5 Areál Starého zámku v minulosti plnil rôzne funkcie, najskôr to bol sakrálny objekt, v 16. storočí bol zmenený na vo...
 • Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
  LABUDA, Jozef. Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica. Banská Bystrica : ELTE, 1994. 32 s. ISBN 80-85579-04-9 Publikácia informatívne približuje  históriu múzea, jednotlivé expozičné celky Slovenského banského múzea: Starý zámok, Nový zámok, Galéria Jo...
 • Andrej Kmeť : sitniansky rytier
  LABUDA, Jozef.  Andrej Kmeť : sitniansky rytier. Martin : Matica slovenská, 2008. 88 s. ISBN 978-80-7090-876-1 Dlhoročný pracovník a riaditeľ Slovenského banského múzea – archeológ Jozef Labuda sa s menom a rôznorodými aktivitami prenčovského katolíckeho...
 • Geopark Banská Štiavnica.
  Geopark Banská Štiavnica. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2004. (14) s. ISBN 978-80-89304-00-4 Útla publikácia v anglickom jazyku prehľadne informuje o zriadenom banskoštiavnickom Geoparku. Podáva informácie o informačných centrách Geoparku v...
 • Sprievodca náučnou geologickou expozíciou
  KÁROLYOVÁ, Emília – SMOLKOVÁ, Athena (eds.). Sprievodca náučnou geologickou expozíciou : geológia územia Slovenska. Zvolen : Klemo, 2004. (20) s. ISBN 80-969242-6-5 Sprievodca náučnou geologickou expozíciou v rámci GEOPARKU Banská Štiavnica približuje ge...
 • Berggericht – oddelenie geológie : sprievodca po expozíciách
  JANCSY, Peter (ed.). Berggericht – oddelenie geológie : sprievodca po expozíciách. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2007. 48 s. ISBN 978-80-89151-16-5 Významnou súčasťou Slovenského banského múzea je oddelenie geológie, ktoré sídli v budove Be...
 • Vojtech Remeň, kresby, sochy, medaily
  ČELKOVÁ, Mária: Vojtech Remeň, kresby, sochy, medaily. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 1998. 23 s. ISBN 80-85579-22-7 Katalóg výtvarných prác akad. sochára doc. Vojtecha Remeňa z výstavy jeho prác otvorenej pri príležitosti životného jubile...
 • Skvosty Banskej Štiavnice zo zahraničných múzeí
  ČELKOVÁ, Mária (ed.): Skvosty Banskej Štiavnice zo zahraničných múzeí. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2005. (12) s. Útla publikácia podáva stručné informácie o vzácnych zbierkových predmetoch z Banskej Štiavnice, ktoré sú v súčasnosti umies...
 • Neskorogotický oltár Majstra M.S. z roku 1506 v Banskej Štiavnici
  ČELKOVÁ, Mária:  Neskorogotický oltár Majstra M.S. z roku 1506 v Banskej Štiavnici : maketa oltára s reprodukciami tabúľ.  Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2002. (2) s. V roku 2002  sprístupnilo Slovenské banské múzeum v spolupráci s Maďarsko...
 • Nech žijú strelci! Strelecké spolky a strelecké terče z Banskej Štiavnice
  ČELKOVÁ, Mária – ČELKO, Mikuláš – PETRIKOVIČ, Erik: Nech žijú strelci! Strelecké spolky a strelecké terče z Banskej Štiavnice (1547-1896). Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2008. 153 s. ISBN 978-80-85579-40-6 Vzácnou a bohatou súčasťou Slovensk...
 • Genius loci
  ČELKOVÁ, Mária:  Genius loci.  Banská Štiavnica. Mária Čelková, 2000. 107 s. ISBN 80-968373-3-8 Publikácia približuje prerozprávané spomienky Jozefa Lackoviča, známeho slovenského insitného výtvarného umelca, ktorý v Banskej Štiavnici žil a tvoril niekoľ...

Denková Zuzana, Chovanová Iveta. /NE/ZABUDNUTÍ AUŠUSNÍCI. Banská Štiavnica: Iniciatíva za živé mesto, Slovenské banské múzeum, 2013, 80 s.

Publikácia je venovaná fenoménu „ aušusníkov ” ako prvku z pestrej mozaiky baníckej kultúry. Približuje  svet aušusníkov, ktorý  je plný prekvapení, zaujímavostí a nezodpovedaných otázok.

Obsah tvoria nasledovné tematické oblasti:

 • Kto sú aušusníci ?
 • Čo bolo poslaním aušusníkov?
 • Bratia aušusníci – stredoveké banícke bratstvá
 • Vyobrazenia a podoby aušusníkov
 • Originálny odev aušusníkov
 • Tradícia a súčasnosť

Koncept a text publikácie spracovali Zuzana Denková a Iveta Chovanová. Autormi fotografií sú Lubomír Lužina a Katarína Patschová. Brožúra vyšla v slovenskom jazyku. Vydanie podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Cena: 5 €