Interaktívne múzeum – GEO*bádateľňa

Interaktívny obsah je súčasťou QR codov, ktoré sú umiestnené v Mineralogickej expozícii-Berggericht ako súčasť Interaktívneho múzea.

Geobádateľňa, priestor v rámci Mineralogickej expozície, je určený na laboratórne, ale aj zábavné pokusy pre malých i veľkých bádateľov.

Interaktívne múzeum ako súčasť Mineralogickej expozície prezentuje interaktívne prvky (3 D pexeso, Mendelejevova tabuľka prvkov trochu inak, skrinka plná záhadných žiariacich kameňov, ukážka jedovatých kameňov, 3 D kocky reliéfu,…) a mnoho iných jedinečných aktivít.

Novými prvkami obohatená expozícia tak názorne dopĺňa osnovy žiakov základných a stredných škôl v predmetoch Prírodoveda, Prírodopis,Geografia, Chémia alebo Fyzika.

Vstup do GEO Bádateľne je pre školy a školské skupiny možný len prostredníctvom rezervácie vždy na celú hodinu a min. 3 dni vopred. Garantovaný vstup pre verejnosť je vždy v stredu o 13:00 hod. Rezervácie-kontakt: geobadatelna@muzeumbs.sk alebo 045 692 05 36.

Srdečne pozývame.

Projekt bol finančne podporený Environmentálnym fondom Slovenskej republiky.

PONUKA PRE ŠKOLY-Geobádateľňa

PONUKA-Interaktívne múzeum-pracovné listy

PONUKA MAREC-APRÍL 2018-Geobádateľňa pre všetkých, garantované vstupy


Obsadenosť expozície:

Polia označené * sú povinné