Handlová

KDE NÁS NÁJDETE:

Adresa: SNP 25, 972 51 Handlová

GPS: 48.7279093, 18.7562794

Vstup do expozície: s lektorom každých 60 min., posledný hodinu pred koncom otváracích hodín.

Vstup do Ekodielničky: v rámci aktuálneho programu pre školy alebo pre verejnosť, rezervácia sbm.handlova@muzeumbs.sk

Kontakt: sbm.handlova@muzeumbs.sk,  tel.: 046 542 39 73

PONUKA PRE ŠKOLY – EKODIELNIČKA

PONUKA PRE VEREJNOSŤ-EKODIELNIČKA

Múzeum prezentuje históriu ťažby hnedého uhlia na Slovensku – v Handlovej, so zameraním na priemyselnú ťažbu v 20. storočí.

Výstavba múzea, prvej pobočky Slovenského banského múzea mimo Banskej Štiavnice, prebiehala v rokoch 2009 – 2014. Pre verejnosť bola sprístupnená v roku 2015.
V expozícii sú sprístupnené tri podlažia. Suterén imituje podzemné priestory s ťažbou uhlia od ručného spôsobu po mechanizované dobývanie zo začiatku 20. storočia. Významu samotnej Handlovej v histórii ťažby uhlia je venovaná časť, ktorá mapuje obdobie od začiatku priemyselnej ťažby v rokoch 1909 – 1945. Prízemie prezentuje dobývaciu techniku 2.pol. 20. stor. Vŕtaciu techniku zastupujú pneumatické a elektrické vŕtacie kladivá a zbíjačky. Dobývacie stroje – brázdiace stroje, dobývacie kombajny a mechanizovaná výstuž prezentujú masívnu mechanizačnú techniku ťažby uhlia v 2. pol. 20. stor.
Prvé poschodie dopĺňa informácie o vzniku uhlia, histórii banských závodov, o procese získavania uhlia od prieskumných prác po úpravu uhlia. Tematický celok „Nebezpečenstvá bane“ sa venuje vetraniu, čerpaniu banských vôd, osvetľovaniu a vývoju banského záchranárstva. Problematiku dopĺňajú informácie o baníckych spolkoch a baníckom školstve.
Cieľom zriadenia múzea bolo vytvoriť interaktívny zážitkový priestor s ilúziou podzemia a priblížiť návštevníkom dobývanie uhlia od jeho vzniku až po využitie v domácnosti, či v elektrárni.

V múzeu, v priestore Ekodielničky, sú pripravené aktivity v rámci environmentálnej výchovy a tvorivých dielní.

Kontakt/rezervácie: Mgr. Michaela Wagnerová Smoreková, Ekodielnička-tvorivé dielne, 046 542 39 73, 0903 411 011,  sbm.handlova@muzeumbs.sk

Obsadenosť expozície:

Polia označené * sú povinné