Finisáž výstavy Tomáš Klepoch-OBSERVER,14.apríl 2018,Galéria J. Kollára