Dielne pre verejnosť,január-február 2017,Dielnička,Kammerhof

Vážení návštevníci!

Radi by sme vás pozvali do Školy v múzeu v rámci ponuky Dielne pre verejnosť. Remeselná Dielnička v Kammerhofe si pre vás pripravila bohatú ponuku zaujímavých aktivít na obdobie január až február 2017.

Dielne pre verejnosť sa konajú v Kammerhofe -Dielnička (Kammerhofská 2, Banská Štiavnica) vo vybraných termínoch vždy od 14.00 do 16.00 hod.

Kontakt: Mgr. Anna Ďuricová, tel.:045/694 94 51, 045/694 94 36, enviro@muzeumbs.sk

Info: www.muzeumbs.sk

Tešíme sa na stretnutie v Dielničke.

PLAGÁT V PDF

SkolaVmuzeu_jar2017