Dielne pre verejnosť- november-december 2014, Dielnička, Kammerhof

Vážení návštevníci!

Radi by sme vás informovali a zároveň pozvali do Školy v múzeu v rámci ponuky Dielne pre verejnosť, ktoré ponúkajú zaujímavé aktivity aj v mesiacoch marec a apríl 2014.

Dielne pre verejnosť sa konajú v Kammerhofe -dielnička (Kammerhofská 2, Banská Štiavnica) vždy od 14.00-16.00.

Kontakt: Mgr. Anna Ďuricová, tel.:045/694 94 51, 045/694 94 36, enviro@muzeumbs.sk

Info: www.muzeumbs.sk

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

PROGRAM V PDF