Category Archives: Výstavy

Výstava Kabinet ilustrácie II.,20.máj-20.september 2017,Galéria J. Kollára

Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára srdečne pozýva na vernisáž výstavy „Kabinet ilustrácie II.“. Výstava predstaví kolekciu diel 8. výnimočných slovenských ilustrátorov  – Miroslav Cipár, Viera Gergeľová, Ján Lebiš, Vladimír Machaj, Ladislav Nesselman, Božena Plocháňová, Teodor Schnitzer, František Šesták. Výstava je realizovaná v spolupráci s galériou „TOTO!je galéria“. Vernisáž výstavy sa uskutoční 20. mája 2017 o 19:00 hod., Nám. sv. Trojice 8.

Srdečne pozývame.

 

Výtvarná súťaž My sa nevieme sťažovať nahlas-výsledková listina

Výsledková listina

XIX. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže „MY  SA  NEVIEME  SŤAŽOVAŤ  NAHLAS“

so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu: EGO versus EKO

VÝSLEDKOVÁ LISTINA V PDF

 1. Kategória – žiaci MŠ /ceny udelila Galéria Jozefa Kollára/

Martin Dobrodenka „Čo som mal na obed (človečina v keli)– ZŠ s MŠ Hugolína, Gauloviča, Školská 369, 018 52 Pruské

Filip Gelačák – „Žabky majú radi čistú vodu“ -MŠ Skalité-ústredie č. 632, 023 14 Skalité
Natália Ježíková – „Vtáčik“ – MŠ Skalité-ústredie č. 632, 023 14 Skalité
Čestné uznanie deťom (Bianka Boháčová, Ivona Rochovská, Kristína Rašiová) ZŠ s MŠ, Pohorelá, Kpt. Nálepku, 878 976 69 Pohorelá

 Čestné uznanie, MŠ Lidická 72, 059 51 Poprad-Matejovce

 1. Kategória – žiaci I. stupeň ZŠ /ceny udelila Galéria Jozefa Kollára/

Sandra Chládeková – „Chýbajúca zeleň“ – ZŠ Jarná 20, 010 01 Žilina
Lucia Červencová – „Medzi ľudskými sídlami“ – ZŠ Jarná 20, 010 01 Žilina
Daniel Bvóc – ZŠ J. Horáka, P.Dobšinského 17, 969 01 Banská Štiavnica
Kolektívna práca (Treda:Zajkovo) – „Mravenisko“ – ZŠ s MŠ V.Mináča, SNP 1177, 980 55 Klenovec
Kolektívna práca (Trieda:Zajkovo)- „Bociany“ – ZŠ s MŠ V.Mináča, SNP 1177, 980 55 Klenovec
Patrik Passia – „Ešte váhaš?“ – ZŠ Kurime Družstevná 222, 086 12 Kurima
Viktória Celderová – „Strom vtákov“ – ZŠ J. Horáka, P.Dobšinského 17, 969 01 Banská    Štiavnica

Čestné uznanie kolektívu za práce – ZŠ Oslany Školská 56/9, 972 47 Oslany
Čestné uznanie kolektívu za práce –  CZŠ sv. Františka Assiského, A. Gwerkovej – Göllnerovej 9 969 01 Banská Štiavnica
Čestné uznanie – ZŠ trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
Čestné uznanie kolektívu– ZŠ Vajanského 93, 900 01 Modra

 1. Kategória –  st. ZŠ / Ceny  udelilo Pohronské osvetové stredisko/

Lukáš Štupák „Naše EKO tiene“,  ZŠ Divín, Lúčna 8, 985 52 Divín
Maxim Lajčiak „V smogu“ – ZŠ Jarná 20, 010 01 Žilina
Denis Vavrek „V zajatí človeka“, ZŠ Divín, Lúčna 8, 985 52 Divín
Katarína Šenkeryová „Civilizácia“ – ZŠ Jarná 20, 010 01 Žilina

Emília Jányová, Lea Studeníková – ZŠ, J. Horáka, P.Dobšinského 17, Banská Štiavnica Čestné uznanie ZŠ Matice Slovenskej 13, 080 01 Prešov (4-autori: Kristián Hurajt, Dávid Hudák, Lukáš Richnavský, Laura Osvaldová

Čestné uznanie ZŠ s VJM Šíd za kolektívnu prácu, 986 01 Šíd

Čestné uznanie Paulíne Jančárovej – ZUŠ Hlohovec

 1. Kategória – žiaci I. stupňa ZUŠ  /ceny udelilo Mesto Banská Štiavnica /

Sidónia Malovcová„Mačiatka“ – ZUŠ Petržalská 21, 060 01

Lenka Zuzčáková – ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, 010 01 Žilina

Bianka Noemi Borchová – „Jašteričky“ – ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, 010 01 Žilina

Kristína Kačírová – „Neničte nám domov“ – SZUŠ Breziny 289, 055 62 Prakovce
Kristína Kucharčíková – „Pytačky v záhrade“ – ZUŠ Školská 945, 022 01 Čadca
Lukáš Kravec – „Na lúke“ – ZUŠ Lutherovo nám. Č. 1, 056 01 Gelnica

Filip Goč  – „Motýľe na skale“ – SZUŠ  Jánoš, Mostova 4, 034 01 Ružomberok
Melánia Gočová- „Motýľe s odkazmi“ – SZUŠ  Jánoš, Mostová 4, 034 01 Ružomberok
Katarín Klimeková- ZUŠ Hlohovec

Izabelle Záhorská- „Potulky krásnou prírodou“ – SZUŠ Gemerská Cesta 1, 984 01 Lučenec

 1. Kategória – žiaci II. stupňa ZUŠ  /ceny udelilo Mesto Banská Štiavnica /

Natália Malychinová „Vzlietnem“ – ZUŠ Petržalská 21, 060 01

Sára Pereslényová– ZUŠ Hlohovec

Sophia Stella Vargová, -„Eko verzus Ego“ – SZUŠ Gemerská Cesta 1, 984 01 Lučenec
Čestné uznanie za kolekciu „Zvieratá na plagátoch“ – ZUŠ Radničné nám. 4, 969 01 Banská Štiavnica

 1. Kategória –  študenti SŠ, VŠ, zahraničné školy a dospelí

Slovenská agentúra životného prostredia/SAŽP/ – ocenenia pre stredoškolákov:

Sarah Jevčiková – „Staronová krása“– SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, 071 01 Michalovce

Aneta Naďová – „Ego versus Eko“ – Škola úžitkového výtvarníctva, Scota Viatora 6, 034 01 Ružomberok
Lenka Poláčeková – „Zem nepatrí človeku. Človek patrí Zemi“ – SUŠ Slávkovská 19, 060 01 Kežmarok

Galéria Jozefa Kollára   (Stredná škola):

Čestné uznanie Dušan Klimej – „Vták Smetihlav“ – SUŠ L. Bielika,, Vajanského 23, 934 03 Levice

Cena primátorky Banskej Štiavnice :

Marián Divílek, dosp. – kolekcia 4-krát z prírody, ZUŠ Hlohovec

SAŽP (Špeciálne ZŠ):

Viktória Valicová- „Solnička“- ŠZŠ Krupina, Partizánska 26/4, 963 01 Krupina
Martin Rác- „Čo si vyberieme ?“- SŠ internátna, Mičurova 364i/1, 014 01 Bytča
Martina Kaločajová, – „Motýlia krása“ – ŠZŠ, Hutníkov 302, 965 01 Žiar nad Hronom

SAŽP Čestné uznania kolektívom:

ŠzŠ, Ul. Gen. Svobodu 1273/73, 958 01 Partizánske

ŠzŠ Vtáčkovce 2, 044 47 Kečerovce

Sneny spoločnosti OBNOVA s.r.o.:

Michal Kuhn – „Radšej žijem v čistom mori ako na smetisku“ -ZUŠ Radničné nám. 4, 969 01 Banská Štiavnica
Alica Holubčíková – „Mikuláš v mori“ – ZUŠ Ivana Ballu, Dolný Kubín
Stanislava Tkáčiková – „Starám sa o koníka“ – ZŠ Sibírska 42, 080 01 Prešov

Ceny kníhkupectva Antikvariátik :

Sidónia Malovcová – „Mačiatka“ – ZUŠ Petržalská 21, 060 01 Kežmarok
Sára Potoková – „Vtáčí štebot“ – ZUŠ Petržalská 21, 060 01 Kežmarok
Robert Dolník – „S mamou“ – ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina

Ceny Mesta Banská Štiavnica pre zahraničné školy:

Dóra Elekes, 11 r., „A kövnyezet megánása“- Széchényi F. Általános Iskola Soproni u. 1., 9436 Fertöszéplak

Márió Erdélyi, 12 r., Doborjáni Ferenc EGYMI, Brennbergi út 82, 9400 Sopron

Liao Fia You, 13 r., Soproni Gárdonyi Géza Átlalános Iskola, Ferenczy J.u. 1., 9400 Sopron
Sebastian Iabloncic, 7 r., „Domček mojej starej mamy“, „Krása prírody“- SCOALA  GIMNAZIALĂ , FĂGETU Nr.1 juid: SĂLAY, 457 271 PLOPIŠ, Rumunsko
Kaja Petrovič, 14 r., „Hope vs. Fear“, – OŠ LJUDSKI VRT PTUJ, Župančičeva 10, 2250 Ptuj, Slovenia

Čestné uznanie kolektívom:

Soproni Gárdonyi Géza Átlalános Iskola, Ferenczy J.u. 1., 9400 Sopron

Primary school Ljudski vrt Ptuj, branch Grajena, Grajena 60, 2250 Ptuj, Slovenija

Fertö-táj Általános Iskola, Iskola u.9,9437 Hegykó

OŠ LJUDSKI VRT PTUJ, Župančičeva 10, 2250 Ptuj, Slovenia

Výstava Ivan Slovenčák-Plán B predĺžená do 1.apríla 2017!

Ivan Slovenčák „Plán B“

autorský výstavný projekt

Galéria Jozefa Kollára Banská Štiavnica

Námestie Sv. Trojice 8

Vernisáž: piatok  27. 1. 2017 o 16.00

Trvanie výstavy:  až do 1.apríla 2017!

Ivan Slovenčák /*1980/ je absolventom  katedry maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici /prof. F. Hodonský a prof. S. Balko/. Slovenčák tvorí najmä prostredníctvom konvenčného výtvarného jazyka, nezlákali ho konceptuálne formy. V námetoch tematizuje súčasnosť, v obsahoch nachádza priestor na experiment. Intenzívne, so zaujatím pozoruje malé aj veľké dejiny prítomnosti, skúma kontexty. Prirodzený temperament autora ho núti vytvárať rýchle pohotové záznamy, nápady  –  situácie kreslí, sumarizuje, vrství do denníka. Realistické impulzy a úvahy spracováva hravo, s nadhľadom. Odľahčený výraz diel dosahuje zapojením vrodeného zmyslu pre grotesku, absurdno a iróniu.

Výstavný projekt Ivana Slovenčáka  „Plán B“ v štiavnickej Galérii Jozefa Kollára prináša výber z maliarskych cyklov a aktuálne série kresieb autora.

IS_plagat_A4

Výstava Kabinet ilustrácie I.,10.3.-17.5.2017,Galéria Jozefa Kollára

TOTO! JE KABINET ILUSTRÁCIE I.

Viera Bombová, Jozef Cesnak, Štefan Cpin, Ľubomír Kellenberger

dátum —otvorenie výstavy – piatok 10. 3. 2017 o 18.00 hod.

miesto —SBM – Galéria Jozefa Kollára, Nám. Svätej Trojice 8 v Banskej Štiavnici

Výstava potrvá do 17. 5. 2017.

Kontakt: galeria@muzeumbs.sk, 045 691 34 31

V kabinete chémie sa miešajú vône a pachy, v prírodovednom kabinete zasa čosi rastie a niečo, zaliate v skle, tróni vovitríne. V kabinete jazykov sa povaľujú kopy kníh a v kabinete hudobnej výchovy, tam zasa zneje množstvo zvukov. Ale čo sa deje v kabinete ilustrácie? Hm… tam sú uložené príbehy s obrázkami. Čakajú na to, kedy sa na ne pozriete a poviete: „TOTO!“ Toto som už videl. Toto si pamätám z knižky…

Knižná ilustrácia je osobitný spôsob zobrazovania sveta: dopĺňa text príbehu, prerastá ho a stáva sa jeho súčasťou. Zostáva v pamäti dieťaťa alebo dospelého, ktorý knihu číta, kreslí v nej stopu, ktorá potom, aj po desiatkach rokov, dovedie čitateľa k dielu späť. Je zvláštne, že napriek dlhej a úžasnej tradícii slovenskej knižnej ilustrácie, ak vynecháme knižné festivaly a prehliadky, je ilustrácia ešte stále iba zriedka predstavovaná vo výstavných sieňach ako svojbytné dielo. A tak sa to pokúšame napraviť.

Kabinet ilustrácie – to sú štyri prierezové výstavy diel slovenskej knižnej ilustrácie 20. a 21. storočia, to je prehľad majstrovstva kľúčových autorov, ich umelecké posuny: rovnako v štylizácií, technike, či výraze. V priestore galérie sa spájajú silné ročníky a silné individuality – a tak jej návštevník môže vidieť ako vidia svet príbehov Jozef Cesnak, Božena Plocháňová, Teodor Schnitzer, Ľubomír Kellenberger alebo Ján Lebiš, František Šesták, Vladimír Machaj, Naďa Rappensbergerová, Dušan Kállay, Peter Kľúčik, Kamila Štanclová, Jana Kiselová-Siteková, Viera Gergeľová, Viera Bombová, ale aj Miroslav Cipár, Miloš Kopták, Katarína Slaninková, Martina Matlovičová, Ľubomír Paľo, Vladimír Král,Peter Uchnár či Bystrík Vančo.

V prvej časti môžete uvidieť diela Viery Bombovej, Ľubomíra Kellenbergera, Jozefa Cesnaka a Štefana Cpina. Môžete ich tvorbu porovnávať, pozerať sa na to, ako dokázali pracovať so špeciálnymi technikami – ako ich zvládli. Alebo si jednoducho povedať, že chcete vidieť originály Čenkovej detí, Jana, príbehov z kultovej série Alfred Hitchcock a traja pátrači, z knihy japonských rozprávok Chlapec z broskyne, alebo Príbehov v divočine, či zo Striebornej a Zlatej knihy rozprávok.

Nech sa páči, vstúpte…

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viera Bombová (*1932) absolvovala Vysokú školu výtvarných umení na oddelení knižnej grafiky a ilustrácie u Vincenta Hložníka, ale aj u profesorov Černického, Matejku a Millyho. Okrem ilustrácie sa venovala najmä grafike. Vytvorila ilustrácie pre viac než 30 kníh, napr. Žabiatko Ľudmily Podjavorinskej (1964), Obrovu stupaj (1965), Kamenné kanoe (1967), Janka Gondášika a krásnu pani (1968) či Popelvára (1971) z ktorých mnohé získali ocenenia aj na medzinárodných súťažiach, napríklad na BIB v Bratislave (Zlaté jablko 1967, 1969). Je nositeľkou Ceny Cypriána Majerníka, aj Ceny Fraňa Kráľa. Patrí jej aj Cena Vydavateľstva Mladé letá (1971).

Jozef Cesnak (*1936) je slovenský ilustrátor. Po maturite na Strednej škole umeleckého priemyslu študoval VŠVU v oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Vincenta Hložníka. Doposiaľ ilustroval viac ako 150 kníh pre deti a mládež, ale aj pre dospelých čitateľov, postupne sa stal „špecialistom“ na povesti, báje a knihy s historickou tematikou, napr. Staré povesti slovenské Milana Ferka (1981). Doslova kultovou sa však v 70.- tych rokoch stala jeho séria ilustrácii ku knihám Roberta Arthura Traja pátrači. Je držiteľom ceny Víta Nejedlého aj Ceny Ľudovíta Fullu ilustračnú tvorbu.

Štefan Cpin (*1919 – †1971) bol slovenský výtvarník a ilustrátor. Študoval najskôr na Učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi, potom na Oddelení kreslenia a maľovania na SVŠT u prof. M. Schurmanna a G. Mallého. Najskôr pôsobil ako učiteľ, potom bol kresličom pre školský a osvetový film. Profesionálnym výtvarníkom sa stal po roku 1949. Ilustroval množstvo – viac než stovku kníh pre deti a mládež, napr. Jano (1951), Čenkovej deti (1956), Prvý venček (1954), Doktor Jajbolíto (1964), Prázdniny som strýcom Rafaelom (1966), Strieborná a Zlatá kniha rozprávok (1969, 1970). Jeho tvorba bola opakovane ocenená napr. Cenou Fraňa Kráľa (1964), či Cenou Cypriána Majerníka (1972).

Ľubomír Kellenberger (*1921 – †1971) už od roku 1942 uverejňoval v novinách svoje kresby a karikatúry. Študoval na oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, neskôr na výtvarnom oddelení Českého vysokého učení technického v Prahe u Cyrila Boudu. V 50. – 60. rokoch 20. storočia bol jedným z najfrekventovanejších slovenských ilustrátorov,vytvoril viac než 100 knižných diel. Za svoju tvorbu bol ocenený Cenou Fraňa Kráľa a Cenou Cypriána Majerníka.

Výtvarná súťaž My sa nevieme sťažovať nahlas vyhlásená!

Slovenské banské múzeum – GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA v Banskej Štiavnici,

BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – pracovisko Banská Štiavnica,

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Mesto Banská Štiavnica

vyhlasujú

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

MY  SA  NEVIEME  SŤAŽOVAŤ  NAHLAS

so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu – téma ročníka: EGO versus EKO

Téma veľkým aj malým autorom otvára priestor na výtvarné uvažovanie o prírode a našom vzťahu k nej. Dokážeme citlivo vnímať jej krásu, energiu a harmonický poriadok? Ako sa k nej správa človek? Berie alebo aj dáva?  Pomáha alebo aj ubližuje? EGO versus EKO. Pokúste sa výtvarne zodpovedať tento vzťah.

Podmienky súťaže :

Súťaž sa vyhlasuje pre vekové kategórie :

 1. žiaci MŠ
 2. žiaci I. stupeň ZŠ
 3. žiaci II. stupeň ZŠ
 4. žiaci I. stupňa ZUŠ
 5. žiaci II. stupňa ZUŠ
 6. študenti SŠ, VŠ, zahraničné školy a dospelí

Technika prác: ľubovoľná (maľba, kresba, koláž, plastika, 2D a 3D objekty z prírodných a odpadových materiálov…)

Formát: maximálne A2, pri trojrozmerných objektoch výška max. 50 cm

Jeden autor môže poslať do súťaže najviac 2 súťažné práce.

Každá škola môže zaslať z každej súťažnej kategórie maximálne 10 súťažných prác.

Na zadnú stranu každej práce treba uviesť:

názov práce, meno a priezvisko autora, vek, triedu, adresu školy, e-mailový kontakt, tel. kontakt na koordinátora súťaže, resp. autora

Organizátori súťažné práce vracajú len na požiadanie. Zaslaním prác autor súhlasí so zverejnením na výstavách a v propagačných materiáloch.

Uzávierka súťaže: 22.3.2017

Vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy súťažných prác bude: 12.4.2017 o 11.00 hod., v Galérii Jozefa Kollára, Nám.Sv.Trojice  č.8, Banská Štiavnica

Vystavené nemusia byť všetky práce, len tie, ktoré odporučí porota

Súťažné práce posielajte, alebo osobne odovzdajte na adresu:

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

č. t. 045/6949422, 045/6913431, galeria@muzeumbs.skwww.muzeumbs.sk

Tešíme sa na Vašu kreativitu!

EvE_uputavka

Výstava Ihla, ruka, srdce, hlava,31.12.2016-1.3.2017,Galéria Jozefa Kollára

Ihla, ruka, srdce, hlava
Milan Adamčiak, Lucia Dovičáková, Juraj Gábor, Svätopluk Mikyta

Vernisáž výstavy – 31.12.2016 (Silvester) o 12:00, pravé poludnie

Výstava predstaví práce autorov, ktoré vznikli v grafickej dielni kultúrneho centra Banská St a nica Contemporary.

Kde – Display BSC – Galéria Jozefa Kollára, Námestie sv. Trojice 8, Banská Štiavnica
Organizuje  – Banská St a nica Contemporary
Spolupráca  – Slovenské banské muzeum
Výstava je súčasťou ročnej dramaturgei kultúrneho centra Banská St a nica Contemporary, ktorú v roku 2016 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Informácie –  www.banskastanica.skwww.muzeumbs.sk, galeria@muzeumbs.sk

irsh_pozvanka

 

Výstava Neobyčajné príbehy obyčajných vecí, od 4.decembra 2015, Starý zámok

Deväť príbehov. Obyčajných i neobyčajných. Množstvo pamiatok, desaťročia odpočívajúcich na policiach starozámockého depozitáru. A ľudia, pôvodní majitelia, ktorí žili a pracovali v Banskej Štiavnici. Všetci zanietení pre svoje remeslo. My sme ich spojili príbehmi. Ľudí, ktorí už dávno nie sú medzi nami a pamiatky, ktoré zostali uchované a ktorým príbehy vdýchli nový život. Nehľadali sa ľahko. Príbehy aj ľudia. Skladali sme ich postupne, ako mozaiky spomienok. Sedeli sme spolu pri zapnutom diktafóne nad starými fotkami a spomínali na osudy predkov. Ale stálo to zato. Dnes vieme, ako vyzerala cukráreň u Adolfa Müllnera, poznáme osud tajomného cukrára z Talianska, ktorý svoje remeslo nadovšetko miloval a radšej odišiel pracovať inde akoby mal piecť podľa socialistických receptov. Našli sme jeho hrob na miestnom cintoríne a získali aj jeho obľúbenú „kuchárku“. A pamiatky? Staré dózy na cukríky, veľké i malé formy na čokoládové figúrky, koše na pečivo, stroje na želé a kolorit cukrárne zachytený na starých rodinných fotografiách. O kom hovoria ďalšie príbehy? Tu sú ešte dva. Jeden o pekárovi Antonovi Gregussovi, ktorý piekol najlepší chlieb v Štiavnici a podľa jeho syna, bol nielen zanieteným pekárom, ale aj inovátorom, ktorý s múkou robil také čary, že aj z potuchnutého obilia zo Sovietskeho zväzu dokázal upiecť dobrý chlieb. Druhý o Jánovi Truchlíkovi a jeho denníkoch s tajným písmom, ktoré sa nedarí prečítať, lebo chýba dešifrovací kľúč. Ján Truchlík, veľký milovník archeológie, si obsah svojich zápiskov vzal zo sebou na druhý svet. V múzeu však zanechal iné bohatstvo. Plody svojej vytrvalej práce na sitnianskom hradisku.

Ďalšie príbehy výstavy Neobyčajné príbehy obyčajných vecí sú pre Vás pripravené v podstrešných miestnostiach banskoštiavnického Starého zámku od 4. decembra. Máte tak jedinečnú príležitosť prezrieť si zaujímavú výstavu a zároveň sa ocitnúť v novo zrekonštruovaných zámockých priestoroch, ktoré boli doposiaľ pre verejnosť neprístupné.

Výstavný projekt v spolupráci so Slovenským banským múzeom autorsky pripravila za občianske združenie Iniciatíva za živé mesto Mgr. Zuzana Denková. Kompletný vizuál výstavy (architektonické i výtvarné riešenie vrátane grafiky výstavných panelov) autorsky pripravila Ing. arch. Iveta Chovanová. Vernisáž sa uskutoční v Starom zámku v Banskej Štiavnici 4. decembra 2015 o 16. hodine. V dopoludňajších hodinách sú pripravené i tvorivé dielne pre školy pod vedením Mgr. Anny Ďuricovej. Výstava bude verejnosti prístupná do konca roka  2016.

Tešíme sa na všetkých milovníkov štiavnickej histórie.

Výstavu podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Vernisáž: 4. decembra 2015 o 16,00 hod.

Výstava otvorená v čase otváracích hodín Starého zámku, cez vianočné sviatky v nasledovné dni: 23. 12., od 26. 12. – do 27. 12. a 29. 12. –  31. 12. 2015.

Vstupné: 0,50 €/osoba

Viac informácií na www.muzeumbs.sk.

Mgr. Zuzana Denková

 POZVÁNKA NA VERNISÁŽ

PLAGÁT V PDF

 

 

Výstava Šedomodrá línia, 14.10.-4.12.2016,Galéria J. Kollára

Slovenské banské múzeum- Galéria Jozefa Kollára a Banská St a nica Contemporary pozývajú na vernisáž výstavy mladej autorskej dvojice /CZ/ Jakub Roček _Marie Lukáčová pod názvom Šedomodrá línia, ktorá sa uskutoční v piatok 14.10. 2016 o 18.00 hod., Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica.

Mladí autori Jakub Roček a Marie Lukáčová prezentujú svoj spoločný projekt pozostávajúci z filmu a série hlinených objektov.

Filmová fikcia Šedomodrá línia sa odohráva v budúcnosti, kedy je biologická forma života vytlačená na miesto odkiaľ vznišla, do mora. Pevnina, osídlena strojmi sa premenila na nehostinné miesto. Ľudský druh sa vydá do boja. Traja jej zástupcovia (človek, pes a dron) sú vyslaní hľadať vzácnú rastlinu.

Vo filme je jasne čitateľná participácia autorov. Lukáčovej politicko-spoločenské (ľavicové) názorové ukotvenie v čítanom texte (naratív filmu) dopĺňa Ročekov záujem o popularizáciu súčasnej vedy a techniky, formou 3D animácie, vytvárania virtuálneho prostredia.

Jakub Roček (⃰1989)

Absolvoval Ateliér kresby a grafiky na brnenskej FaVU (2015). SVoje práce vystavoval napríklad v rámci skupinových výstav: Pohyb, Brno 2012, Údolí ruin, Brno 2014, Cantemir boulevard, Oberlicht gallery, Kyšiněv, Budapešť, 2014, Grafomani a vypravěči, Praha 2015, Ano lino, Banská Štiavnica, 2015 a Tatrahundert, Tic Brno/Tatranská Lomnica 2016. Vybrané samostatné výstavy: WWW/World Waldendsamkeit, Oberwelt Gallery, Stuttgart 2015, Cyklopedie, Brno 2015, Wro-Air Artist residency, Wroclaw 2015, Antekurvace, Luxfer Gallery 2015.

Marie Lukáčová ( 1991)

Stále študuje v Ateliéri bez vedúceho a magisterský program na

Pražskej UMPRUM v ateliéri Supermedií. Venuje sa najmä videoprojektom. Je členkou aktivistickej skupiny SocSol. Svoje práce prezentovala v rámci výstav: Koule, Dům umění, Olomouc 2013, Za horizontem události, Galerie Aula, Brno 2014, Cantemir boulevard, Oberlicht gallery, Kyšiněv 2014, AREnA, Kulturní centrum Barbara, Wroclaw 2015, WWW/World Waldendsamkeit, Oberwelt Gallery, Stuttgart 2015, Z šelmy šelmou, Galerie ART, Brno 2016.

Kde: Galéria Jozefa Kollára, Nám. Sv. Trojice 8,Banská Štiavnica

Vernisáž: 14. 10. 2016 o 18.00 hod.

Trvanie výstavy do: 4. 12. 2016

Informácie: 045 6913431, galeria@muzeumbs.sk alebo

https://www.facebook.com/BANSKA.STANICA/photos/a.10150649526679248.413223.190106134247/10154697327204248/?type=3&theater

https://www.facebook.com/BANSKA.STANICA/photos/a.217831944247.130003.190106134247/10154700853204248/?type=3&theater

Tešíme sa na stretnutie.

plagat_m

Výstava Ako sa mapovalo v baníctve,5.september 2016-18.august 2017,Berggericht

Výstava – Ako sa mapovalo v baníctve prepája viaceré tematické okruhy, tak aby návštevník získal informácie ako sa spôsob zobrazovania prostredníctvom mapy vyvíjal. Banská Štiavnica má svoje unikátne postavenie aj v tejto oblasti, vďaka tomu, že bola sídlom Baníckej školy, ktorú založil Samuel Mikovíni a neskôr Baníckej a lesníckej akadémie. Pôsobenia osobností, pedagógov, ovplyvnilo úroveň mapovania a tiež aj využívanú geodetickú techniku. V prípade viacerých osobností sa jedná o unikátne patenty vo výrobe meračských pomôcok a prístrojov.  Napriek tomu, že sa jedná o výstavu, kde sa prezentuje zložitá téma spracovania banskej mapy, sú jednotlivé témy podané tak, aby boli prístupné aj detskému návštevníkovi. V jesenných mesiacoch pribudnú interaktívne prehliadky s programom pre predškolákov a školákov.

Slovenské banské múzeum pripravilo výstavu v spolupráci so Slovenským banským archívom, pretože poklady mapovej dokumentácie predovšetkým z fondov Hlavný komorskogrófsky úrad Banská Štiavnica a Banské meračstvo, Vindšachta, sú základom výstavy. Originálna mapová dokumentácia je zo zbierkových fondov Slovenského banského múzea, rovnako ako vystavené predmety. Unikátne banskomeračské prístroje a pomôcky do Štiavnice zapožičalo aj Slovenské technické múzeum v Košiciach.  Na výstave je prezentovaný aj 3D model bane zo Smolníka a krátke prezentácie dopĺňajúce problematiku banského mapovania.

Miesto: Berggericht-výstavné priestory, Námestie Sv. Trojice 6

Trvanie výstavy: 8.9.2016 – 18.8.2017

Vernisáž: 8.9.2016 o 15.00 hod

Otváracie hodiny:  október-december: streda – nedeľa – 8:00 – 16:00 (posledný vstup o 15:00)

Vstupenky: predaj v Informačnom centre v budove Mineralogickej expozície, Berggericht

Vstupné: v cene vstupenky do Mineralogickej expozície alebo samostatne v sume 1,00 €/dospelí, 0,50€/deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP

vystava

 

 

Fotoreportáž z vernisáže výstavy Paralelné svety,30.9.2016,Galéria J. Kollára

Dňa 30. septembra 2016 sa v Galérii Jozefa Kollára uskutočnila vernisáž výstavy Ústavu výtvarnej tvorby a multimédií Fakulty architektúry STU Bratislava pod názvom Paralelné svety.

Atmosféru z vernisáže vám prinášame v nasledujúcej fotoreportáži.